ახალი ამბები

მთავარი / ახალი ამბები

IPTV-ის „სრული პაკეტი“ + „ჩემები“

2017-01-05

თუ სარგებლობთ მაგთის ინტერნეტით, თვეში მხოლოდ 15 ლარად მიიღეთ:
IP ტელევიზიის „სრული პაკეტი“ - 174 არხი
და პაკეტი „ჩემები“- ულიმიტო საუბარი მაგთიკომის მობილურ ქსელში, ოჯახის 4 წევრს შორის.

* აქციაში ჩასართავად შეკვეთის დაფიქსირება შესაძლებელია 05.01.2017-დან 31.05.2017-ის ჩათვლით. ამასთან, ქსელში ჩართვა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 31.07.2017ის ჩათვლით.
* შეთავაზების პირობები ძალაშია ჩართვიდან 180 კალენდარული დღის განმავლობაში.
* აქციის პერიოდში ინსტალაცია უფასოა (სტანდარტული ლოკაციებისთვის).
* აქციის ფარგლებში დამატებითი მიმღების ინსტალაცია უფასოა.
* აქციის მოქმედების პერიოდში მომსახურების საფასურის წინსწრებით გადახდის შემთხვევაში აბონენტი ვერ მიიღებს წინასწარი გადახდის (6/12 თვის საფასურის გადახდა) ფასდაკლებას.
* შეთავაზების 180 კალენდარული დღიანი პერიოდის დასრულების შემდეგ აბონენტს გაუაქტიურდება IPTV-ის „ძირითადი პაკეტი“ და აგრეთვე „ჩემებით“ სარგებლობა გაგრძელდება სტანდარტული პირობებით.
* აქცია ეხება საცალო ფიზიკურ პირებს.
* აქციის მოქმედების განმავლობაში მომსახურების საფასურის გადახდისას აბონენტს ფერად ბარათზე (ქოლორ ქარდი) დაერიცხება ქულები და შესაძლებელი იქნება (გარდა რეგიონალური ინტერნეტპაკეტით სარგებლობისას) დაგროვილი ქულებით ინტერნეტის სიჩქარის გაზრდა ან/და დამატებითი ფასდაკლების მიღება ჯამურ საფასურზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).